Lite info om balkonger och fasader.

Hej Gärdanbor! Här kommer en liten uppdatering vad gäller balkonger och fasader.
Arbetet med balkongerna fortsätter. Kommunen hade en invändning mot den färg som var på visningsbalkongen så vi har fått göra en färgändring på metalldelarna så att den bättre skall gå ihop med fasaden, den nya färgen blir i en mörkröd nyans. Den skall sedan gå via byggnadsnämnden innan den är officiellt godkänd.
Vad gäller fasaderna kan det bli så om allt går som det skall att vi behåller teglet, det kommer i så fall att säkras upp med en ny fästmetod.
Vi återkommer med information så fort vi har något nytt att meddela.

Med vänliga hälsningar. Styrelsen