• Påminnelse.

    På grund av ett antal tillbud kommer här en påminnelse till alla. Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att vistas runt eller vid traktorer som arbetar på området. Om inte detta respekteras avbryts pågående arbete tillfälligtvis.

  • Periodiskt byte av portkoder

    Från och med vecka 11 påbörjas ett periodiskt byte av portkoder med start på blått. Ny portkod meddelas genom information i brevinkastet ungefär en vecka innan bytet sker.