Styrelse

Styrelsen för BRF Gärdans sammansättning för räkenskapsåret 23/24:

Ordförande:Olle Björnfot
Vice ordförande:Gösta Fredriksson
Sekreterare:Ketty Skogqvist
Ledamöter:Mats Fredriksson och Per Eriksson
Suppleanter:Emil Lindholm, Anna Johansson och Anna-Kaija Kotiranta