Styrelse

Styrelsen för BRF Gärdans sammansättning för räkneskapsåret 21/22:

Ordförande:Olle Björnfot
Vice ordförande:Gösta Fredriksson
Sekreterare:Ketty Skogqvist
Ledamöter:Mats Fredriksson och Fredrik Nyström
Suppleanter:Doris Lundin, Anna Johansson och Maarit Ponkala