• Information om Skyddsrum

    Våra skyddsrum ligger finns på Burströmsvägen 22 – 24, 42 – 44, 64 – 68, 112 – 116. Märkning kommer att sättas upp snarast möjligt. Skulle det värsta inträffa och skyddsrummen skulle behöva användas så innebär det att de förråd som finns där måste tömmas inom 48 timmar efter det att regering och riksdag bestämt det. Föreningen har inte någon skyldighet att göra det utan tanken är att de som är först på plats börjar med att tömma förråden och ställa i ordning skyddsrummet. De saker som då finns i förråden får då ställas utomhus på området där det finns plats, det kommer inte finnas tid till att ordna sakerna…