För boende

Varmt välkommen till Brf Gärdan!

Under dessa pandemitider följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför är vicevärdskontoret stängt tills vidare, allt fungerar dock som vanligt. Vicevärden nås på telefon under ordinarie arbetstider.

Vi som hälsar dig välkommen är styrelsen, vicevärden och fastighetsskötaren samt medlemmar och boende.

Presentation av vicevärden, viktiga tider och telefonnummer du bör veta

Vicevärd Ingela Olofsson
Vicevärdskontor Burströmsvägen 30

Öppet dagtid Måndag-Torsdag 08.00-14.00
Öppet kvällstid Tisdag 18.00-19.00

Telefon 0920 677 76
Fax 23 08 82
E-mail brf.gardan@telia.com

För nyttjande av festlokal, övernattningslokal, hobbyrum, motionslokal, målarlokal och bastu kontakta vicevärden för mer information.

Presentation av fastighetsskötare

David Lundgren
Telefonnummer 070 657 44 80

Fastighetsskötare kan även nås på telefonnummer 0920 677 76 (träffas säkrast mellan kl 09.00-09.30 och kl 14.00-14.30)

Om ni vill ha hjälp av David i dessa tider så får ni komma överens om en tid då ni inte är hemma. Detta för att minska eventuell smittspridning.

Grill på balkongen 

Det är förbjudet att grilla på balkongen med träkol eller briketter pga brandfaran. Använd gärna grillplatserna som finns på området istället.

Felanmälningar

Dagtid till vicevärdskontoret på tel 0920 677 76.

Efter kontorstid direkt till telefonsvararen med samma nummer. Felanmälan kan även göras till fastighetsskötare efter kontorstid enligt ovan.

Upplåsning av bostad

Kontakta i första hand föreningens fastighetsskötare.
Om denne ej är anträffbar kontaktar du Securitas Bevakningsbolag på tel (0920?) 21 13 20

Akuta skador i våra bostäder och gemensamma lokaler

Kontakta i första hand föreningens fastighetsskötare.
Om denne ej är anträffbar kontaktar du Securitas Bevakningsbolag på tel 0920 21 13 20

Hemsida

På hemsidan får du tillgång till de senaste nyheterna på det snabbaste sättet. Du får även tillgång till en hel del information om föreningen samt en del användbara länkar. Här kan du också kontakta styrelsen om frågor och göra felanmälningar som inte är så akuta att de måste åtgärdas omedelbart.

Allmänt om lägenheter

Hur vi beter oss påverkar hyran eller avgiften som den egentligen heter.

Allt som vi själva fixar och ordnar bidrar till att hålla kostnaderna nere och allt vi slarvar med eller förstör orsakar ökade kostnader. Vi ska alla hjälpas åt med att hålla ordning och skapa trivsel här! Visa hänsyn till din granne, engagera dig i ditt boende så finns goda förutsättningar att ditt blir riktigt bra.

Balkonger

Våra balkonger måste underhållas. Tak och väggar på balkongen ska målas vita samt balkongräcket linoljas. Brf Gärdan tillhandahåller olja, bostadsrättshavaren oljar räcket. Tegel får inte målas. För mer info vänd dig till vicevärden.

Bredband och internetleverantörer

Bredband finns indraget i alla lägenheter.

Tillgång till internet

Det finns tre sätt att ansluta sig till internet.

  1. Ansluta sig till fastighetsnätet.
  2. Ansluta sig till Com Hem via antennuttaget.

För att få beställningsblankett, kontakta vicevärdskontoret.

Tv-kanaler

Kanaler kan tas bort eller läggas till. Det är ej styrelsen som beslutar vad vi får se. Det är Com Hem som tar de besluten, har ni synpunkter på kanalutbytet kontakta Com Hem tel 90 222. 

Elementfilter och fönsterfilter

Man kan tvätta elementfilter vid behov. Det finns att köpa filter på vårt vicevärdskontor.

“Festvarna” grannarna

Om du ska ha fest är det bra att informera grannarna om att du ska ha fest. Det gör du genom att sätta en lapp i platstfickan på ytterdörren i de portar du tycker är berörda av ditt kalas.

Förvaltare

Vi har avtal med förvaltningsbolaget CASTOR i Sundsvall.

Förvaltnings AB Castor
Box 795, 851 22 SUNDSVALL
060 128000
www.castor.se

Garage

Garage finns att hyra och eftersom efterfrågan är stor får du oftast stå i kö. Garaget är till för motorfordon och ska inte användas till annat. För att förlänga livslängden på garageporten ber vi dig skotta snö framför garageporten. Anmäl ditt intresse för garage till vicevärden. Fyll inte garaget med saker eftersom det är en brandrisk! Var noga med att låsa garageporten då andra är beroende av det, för att undvika stölder och skadegörelse. Det finns total 222 st garageplatser. Brf Gärdan använder Webels system för styrning av uttagen i garagen. Ju kallare det är ute desto längre tid går motorvärmaren då du ställt in tiden. OBS! Du skall ställa in avresetiden. Länk till Webel: https://www.webel-online.se/login.asp

Bokning

Vicevärdskontoret tel 0920 677 76

Uppsägningstid 

9 månader.

Hur du använder ditt garage

  • Du får ej förvara brandfarliga vätskor eller gasol.
  • Du får gärna sätta hyllor på väggen av trä.
  • På golvet får du inte göra någon avskiljare till din garagegranne.
  • I taket får du inte sätta krokar eller andra anordningar.

Motorvärmare

Anmäl ditt intresse för motorvärmare till vicevärden.

Brf Gärdan använder Webels system för styrning av motorvärmarna. Ju kallare det är ute desto längre tid går motorvärmaren då du ställt in tiden. OBS! Du skall ställa in avresetiden. Länk till Webel: https://www.webel-online.se/login.asp

Sladd till motorvärmare får med hänsyn till olycksfallsrisken ej lämnas ansluten till eluttag under tid då uppvärmning av bil inte pågår. Lämnar du kvar sladden hängande eller ansluten till eluttag när du far iväg med bilen har fastighetsskötaren skyldighet att ta bort (omhänderta) sladden. Omhändertagen sladd kan lösas ut av bilägaren på vicevärdskontoret då detta är bemannat, eller hos fastighetsskötare i servicegaraget mot en kostnad av 50 kr. 

Det finns totalt 102 st motorvärmarplatser. 

Bokning 

Vicevärdskontoret tel 0920 677 76

Uppsägningstid 

9 månader.

Hyra extramotorvärmare 

Extra motorvärmarstolpe får hyras av de som har garage eller har avtal för motorvärmare. Kontakta vicevärdskontoret för mer info.

Hyra extra parkeringsplats

Det finns ett antal parkeringsplatser att hyra utan el. Kontakta vicevärdskontoret för mer info.

Parkeringar

Var uppmärksam på var du ställer bilen. Boende (som ej har garage, stolpe eller förhyrd parkeringsplats) ska endast stå på rutor där det är skyltat boende och besökande gäster parkerar där det är skyltat besökande. 

På boende platser gäller 3-timmars parkering, dvs det är ej tillåtet att stå längre än 3 timmar på samma plats. För besökare gäller 24-timmars parkering på besökande p-plats. Observera att Securitas kontrollerar vilken adress bilen är registrerad på när de avgör om bilen är felparkerad eller ej (det vill säga om bilen är registrerad på adress på Burströmska = parkera på boende. Om bilen är registrerad på annan adress = parkera på besökandeplats). Felparkering kan medföra böter.

Precis som tidigare gäller att parkering på gårdsplaner endast är tillåten i 10 minuter för i- och urlastning.

Om du är osäker på var du ska parkera, ring vicevärdskontoret tel 0920 677 76.

Obs
Du som har tilldelads motorvärmar- eller garageplats skall ställa bilen
där, vi behöver våra fria parkeringsplatser. Samma regler gäller även släpvagnar/husvagnar och firmabilar som används av boende på området.

Husvagnsplatser och släpvagnsplatser

Brf Gärdan har ett antal anvisade husvagns- och släpvagnsplatser

Sommar

Under tiden 1 April – 31 Oktober finns det fasta uppmärkta platser att hyra.

Bokning

Vicevärdskontoret tel 0920 677 76

Hemförsäkring

Som vi tidigare informerat, har styrelsen fr.o.m. 1/1 2008 tecknat en tilläggsförsäkring s.k. Bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. De som redan har bostadsrättstillägg knutet till sin hemförsäkring rekommenderas att kontakta sitt försäkringsbolag och ta bort bostadsrättstillägget från försäkringen. Vid skad kontakta även vicevärdskontoret.
OBS!  Du ska givetvis inte säga upp din hemförsäkring, utan enbart bostads-rättstillägget. (Ta bort detta? Väldigt gammal info)

Regler uteplats utanför balkong

Innan planering och anläggande av uteplats skall en ritning lämnas in på Gärdans vicevärdskontor. Uteplatsen skall vara fackmannamässigt utförd av betongplattor. Måttet på uteplatsen får ej överskrida 3 X 3 meter och skall vara i direkt anslutning till balkongen. Vindskydd skall ha en maxhöjd till balkongöverliggaren. Balkongerna som ligger i anslutning till gångbanan som går genom området kan få ha en annan utformning, lämna in en ritning till vicevärdskontoret.

Bilder på korrekta uteplatser. Uteplats 1 och uteplats 2. (bild 1 horribel, ta bort/ändra?)

Regler för grindöppning på balkong för husen utan källare

Öppningen får utföras av annan firma än Ncc. Dock skall öppningen vara
lika som alla andra öppningar och det skall utföras fackmannamässigt.
Ritning tillhanda hålls av BrfGärdan på hur den skall vara gjord.

Fasta planteringar i form av buskar skall vara inom 3 X 3 meter. Staket tillåtes inte.

Uteplatsen ska utföras så att den orsakar minsta möjliga besvär för fastighetsskötarna vid t.ex gräsklippning. 

  1. Lämna in en ritning med mått och hur uteplatsen är tänkt att se ut.
  2. Håll er till de tillåtna måtten.
  3. Efter utförande kom ihåg att ej lämna saker ute på vintern, din granne måste kanske skotta snö från sin balkong och den kommer nog att hamna på din uteplats.

Blombänkar

Medlemmar ansvarar för skötsel av respektive blombänk mellan portarna.

Grovsopor

Var lämnar jag mina grovsopor?

Privatpersoner får utan kostnad lämna in grovavfall på någon av kommunens fyra återvinningscentraler.

Ex. på avfall som tas emot är trä, trädgårdsavfall, metallskrot, vitvaror, sten/betong, vitvaror, elektronik och dylikt.

De har även en miljöstation för farligt avfall, t.ex lysrör, batterier, färgrester, olja. Det finns även möjlighet att lämna returpapper och förpackningar av papper/kartong, metall, hårdplast och glas.

När har åtvervinningscentralerna öppet?

Kronan ÅVC (tel 0920 43 48 08)

Måndag, Onsdag, Fredag 07.00-16.00

Tisdag, Torsdag 07.00-20.00

Lördag 10.00-14.00

Sunderbyns ÅVC (tel 0920 26 14 78)

Måndag, Tisdag, Onsdag, Fredag 07.00-15.45

Torsdag 07.00-20.00

Trapphus

Förvaring av grejor och material i trapphus får ej förekomma.

Endast barnvagnar är tillåtna. Fönster i trapphus och lägenhetsförråd får ej lämnas öppna med sopkvast eller annat mellanlägg. 

Dörren till trapphuset är alltid låst den låses upp med kod eller lägenhetsnyckel. Ge ej ut koden till obehöriga.

Städning av trapphus

På infotavlan i trapphuset står det vilken dag trapphuset städas.

Städdag 

Varje år i Maj månad har vi en städardag på området då vi alla hjälps åt, allt efter egen ork och förmåga.

Vi krattar, rensar rabatter, sopar, med mera. Efter detta brukar vi samlas för någon form av mat och dryck till alla som varit med och hjälpt till.

Naturligtvis får man låna redskap för städning även annan tid på året, hör av dig till vicevärden eller fastighetsskötarna.