För boende

Varmt välkommen till Brf Gärdan!

Vi som hälsar dig välkommen är styrelsen, vicevärden och fastighetsskötaren samt medlemmar och boende.

Presentation av vicevärden, viktiga tider och telefonnummer du bör veta

Vicevärd Lia Utterheim
Vicevärdskontor Burströmsvägen 30

Öppettider
Måndag, Onsdag, Torsdag 09.00-14.00
Tisdag 14.00-19.00

Telefon: 0920 677 76
E-post: info@brfgardan.se

För nyttjande av festlokal, övernattningsrum, hobbyrum, motionslokal, målarlokal och bastu kontaktar ni vicevärden för mer information.

Presentation av fastighetsskötare

David Lundgren
Telefonnummer 070 657 44 80

Hemsida

På hemsidan får du tillgång till de senaste nyheterna på det snabbaste sättet. Du får även tillgång till en hel del information om föreningen samt en del användbara länkar. Här kan du också se vilka som är med i styrelsen, kontakta vicecärdskontoret och göra felanmälningar som inte är så akuta att de måste åtgärdas omedelbart.

Förvaltare

Vi har avtal med förvaltningsbolaget CASTOR i Sundsvall.

Förvaltnings AB Castor
Box 795, 851 22 SUNDSVALL
060 128000
www.castor.se


Allmänt om lägenheter

Hur vi beter oss påverkar hyran eller avgiften som den egentligen heter.

Allt som vi själva fixar och ordnar med bidrar till att hålla kostnaderna nere och allt vi slarvar med eller förstör orsakar ökade kostnader. Vi ska alla hjälpas åt med att hålla ordning och skapa trivsel här! Visa hänsyn till din granne och engagera dig i ditt boende så finns det goda förutsättningar att ditt blir riktigt bra.

Felanmälningar

Dagtid till vicevärdskontoret på tel 0920 677 76 eller via e-post.

Efter kontorstid direkt till telefonsvararen med samma nummer. Felanmälan kan även göras till fastighetsskötaren och på hemsidan: https://www.brfgardan.se/kontakt/

Upplåsning av bostad

Kontakta i första hand föreningens fastighetsskötare.
Om denne ej är anträffbar kontaktar du Securitas Bevakningsbolag på tel 0920 21 13 20. Upplåsning av Securitas bekostas själv.

Akuta skador i våra bostäder och gemensamma lokaler

Kontakta i första hand föreningens fastighetsskötare.
Om denne ej är anträffbar kontaktar du Securitas Bevakningsbolag på tel 0920 21 13 20. Som akut skada räknas vattenläcka eller trasig huvudsäkring som ej finns i lägenhet.

Hemförsäkring

Styrelsen har fr.o.m. 1/1 2008 tecknat en tilläggsförsäkring (ett s.k. Bostadsrättstillägg) för samtliga lägenheter. De som redan har bostadsrättstillägg knutet till sin hemförsäkring rekommenderas att kontakta sitt försäkringsbolag och ta bort bostadsrättstillägget från försäkringen. Vid skada, kontakta även vicevärdskontoret.

OBS! Du ska givetvis inte säga upp din hemförsäkring, utan enbart bostadsrättstillägget.

Här kan ni läsa mer om försäkringar.

Internet

Föreningen har ingått ett gruppavtal med Tele2 angående internetanslutning till alla våra lägenheter. Detta innebär att en internetanslutning på 250/50 Mbit/s som ingår i månadsavgiften. Den utrustning som behövs skickas ut till dig från Tele2 och kopplas in till ditt befintliga TV-uttag, i det så kallade ”tredje hålet i väggen”.

Behöver du ha hjälp med installation och igångsättning ska du i första hand ta kontakt med Tele2:s kundtjänst på telefonnummer 0775-17 17 20.

Här kan ni läsa mer om TV, bredband och telefoni.

Bredband

Du kan också ansluta dig till stadsnätet genom att ansluta din lägenhet till det fiber som Lunet driver. För att få beställningsblankett, kontakta vicevärdskontoret eller ladda ned blanketten här:

Tv-kanaler

Kanaler kan tas bort eller läggas till. Det är inte styrelsen som beslutar vad vi får se, det är Tele2 som tar de besluten. Har ni synpunkter på kanalutbytet kontakta Tele2 tel 90 222. 

Elementfilter och fönsterfilter

Man kan ta ur och tvätta det svarta grova elementfiltret vid behov.
Det går att köpa nya filter via vicevärdskontoret. Rekommenderat byte 1ggr/år.

”Festvarna” grannarna

Om du ska ha fest är det bra att informera grannarna om detta. Det gör du genom att sätta en lapp i plastfickan på ytterdörren i de portar du tycker blir berörda av ditt kalas.

Blombänkar mellan portar

Medlemmar ansvarar själva för skötsel av respektive blombänk mellan portarna.
Kontakta vicevärdskontoret för mer information.


Balkonger

Våra balkonger måste underhållas. Tak och väggar på balkongen ska målas vita samt balkongräcket linoljas. BRF Gärdan tillhandahåller olja och bostadsrättshavaren oljar räcket. Tegel får inte målas. För mer info vänd dig till vicevärden.

Grill på balkongen 

Det är förbjudet att grilla på balkongen med träkol eller briketter pga brandfaran. Använd gärna grillplatserna som finns på området istället.

Regler uteplats utanför balkong

Innan planering och anläggande av uteplats skall en ritning lämnas in på BRF Gärdans vicevärdskontor. Uteplatsen skall vara i direkt anslutning till balkongen, vara fackmannamässigt utförd av betongplattor och får ej överskrida 3 X 3 meter. Ev. vindskydd skall ha en maxhöjd till balkongöverliggaren. Balkongerna som ligger i anslutning till gångbanan som går genom området kan få ha en annan utformning, lämna in en ritning till vicevärdskontoret. Det kommer såklart att bli en del ändringar i samband med/efter de större projekten på området (start 2024). Kontakta vicevärden för mer information.

Fasta planteringar i form av buskar skall vara inom 3 X 3 meter. Staket tillåtes inte.

Uteplatsen ska utföras så att den orsakar minsta möjliga besvär för fastighetsskötaren vid t.ex gräsklippning. 

  1. Lämna in en ritning med mått och hur uteplatsen är tänkt att se ut.
  2. Håll er till de tillåtna måtten.
  3. Efter utförande kom ihåg att ej lämna saker ute på vintern, din granne måste kanske skotta snö från sin balkong och den kommer nog att hamna på din uteplats.

Regler för grindöppning på balkong för husen utan källare

Öppningen på gamla balkongerna fick utföras av annan firma än NCC men öppningen skulle vara lika som alla andra öppningar och det skall utföras fackmannamässigt. Ritning på hur den skall vara gjord tillhandahålls av BRF Gärdan. Detta kommer såklart att ändras i samband med/efter de större projekten på området (start 2024).


Trapphus

Förvaring av privata tillhörigheter får ej förekomma i våra trapphus. Endast barnvagnar är tillåtna.
Fönster i trapphus och lägenhetsförråd får inte lämnas öppna med sopkvast eller annat mellanlägg. 
Porten till trapphuset är alltid låst, den låses upp med kod eller lägenhetsnyckel. Ge ej ut koden till obehöriga.

Utbyggnaden vid porten är inte till för förvaring av t.ex. cyklar eller andra privata tillhörigheter.

Städning av trapphus

Städning av trapphusen sker löpande och infotavlan i er trapp har information om när er trapp ska städas.


Garage

Det finns totalt 222st garageplatser att hyra men eftersom efterfrågan är stor får du oftast stå i kö. Anmäl ditt intresse för garage till vicevärden eller genom kontaktformuläret.

Garagen är till för motorfordon och ska inte användas till annat. För att förlänga livslängden på garageporten ber vi dig att stänga den försiktigt. Se även till att skotta bort snö och hacka is framför garageporten, dels för att den inte ska frysa fast. Om listen fryser fast kan man använda tösalt för att tina loss den. Skulle du behöva en ishacka så finns detta att låna hos fastighetsskötaren men var försiktig då du använder den. Fyll inte garaget med saker eftersom det är en brandrisk! Var noga med att låsa garageporten då andra boende är beroende av det för att undvika eventuella stölder och skadegörelse.

BRF Gärdan använder Webels system för styrning av uttagen i garagen. Ju kallare det är ute desto längre tid går motorvärmaren då du ställt in tiden. OBS! Tänk på att det är avresetiden du ska ställa in.
Länk till Webel: https://www.webel-online.se/login.asp

Bokning

Vicevärdskontoret tel 0920 677 76

Uppsägningstid 

9 månader.

Hur du använder ditt garage

  • Stäng porten försiktigt och se till att den är låst.
  • Du får ej förvara brandfarliga vätskor eller gasol.
  • Du får gärna sätta hyllor på väggen av trä.
  • På golvet får du inte göra någon avskiljare till din garagegranne.
  • I taket får du inte sätta krokar eller andra anordningar.

Motorvärmare

Det finns totalt 102st motorvärmarplatser att hyra. Anmäl ditt intresse för en motorvärmarplats till vicevärden eller genom kontaktformuläret.

Sladd till motorvärmare får med hänsyn till olycksfallsrisken ej lämnas ansluten till eluttag under tid då uppvärmning av bil inte pågår. Lämnar du kvar sladden hängande eller ansluten till eluttag när du far iväg med bilen har fastighetsskötaren skyldighet att ta bort (omhänderta) sladden. Omhändertagen sladd kan lösas ut av bilägaren på vicevärdskontoret då detta är bemannat, eller hos fastighetsskötare i servicegaraget mot en kostnad av 50 kr. 
Var och en ser själva till att skotta sin plats, platsen måste skottas efter snöfall även om man inte tänkt använda sin bil. Tänk på att om du inte skottar din plats kan det innebära att den som har platsen bredvid kanske inte tar sig in i sin bil.

BRF Gärdan använder Webels system för styrning av uttagen i garagen. Ju kallare det är ute desto längre tid går motorvärmaren då du ställt in tiden. OBS! Tänk på att det är avresetiden du ska ställa in.
Länk till Webel: https://www.webel-online.se/login.asp

Bokning 

Vicevärdskontoret tel 0920 677 76

Uppsägningstid 

9 månader.

Hyra extra motorvärmarplats 

Extra motorvärmarstolpe kan få hyras av de som har garage eller har avtal för motorvärmare ifall det finns något ledigt, de som ej har motorvärmarplats sedan tidigare kommer alltid i första hand.
Kontakta vicevärdskontoret för mer info.


Parkeringar

Var uppmärksam på var du ställer bilen. Boende (som ej har garage, stolpe eller förhyrd parkeringsplats) ska endast stå på rutor där det är skyltat för boende och besökande gäster parkerar där det är skyltat för besökande. 

På boendeparkeringen gäller max 3 timmars parkering för boende på Burströmsvägen, det är alltså inte tillåtet att stå längre än 3 timmar på samma plats.
På besöksparkeringen gäller max 24 timmars parkering för besökande. 

Observera att Securitas kontrollerar vilken adress bilen är registrerad på när de avgör om bilen är felparkerad eller inte (om bilen är registrerad på en boende på Burströmsvägen = parkera på boende. Om bilen är registrerad på annan adress = parkera på besöksparkering).
Felparkering kan medföra böter.

Precis som tidigare är parkering på gårdsplanerna endast tillåtet i 10 minuter och då för i- och urlastning.

Om du är osäker på var du ska parkera, ring vicevärdskontoret tel 0920 677 76.

OBS!
Du som har tilldelats motorvärmar- eller garageplats skall ställa bilen där, vi behöver våra fria parkeringsplatser.
Samma regler gäller även släpvagnar/husvagnar och firmabilar som används av boende på området.

Hyra extra parkeringsplats utan ström

Det finns ett antal parkeringsplatser att hyra utan el. Kontakta vicevärdskontoret för mer info.


Husvagnsplatser och släpvagnsplatser

BRF Gärdan har ett antal fasta och uppmärkta husvagns- och släpvagnsplatser som går att hyra under tiden 1 April – 31 Oktober.

Bokning

Vicevärdskontoret tel 0920 677 76


Sophantering

Vi har 2st soprum på ”nedre” sidan av området där vi kan kasta matavfall, restavfall (endast brännbart, ej metall osv), hårda och mjuka plastförpackningar, porslin & keramik, metallförpackningar, tidningar, lysrör, ljuskällor, småbatterier och elavfall.
De papperskorgar som finns ute på området är endast till för mindre skräp, här får vi absolut inte kasta t.ex. glas, porslin, elektronik, metall eller liknande.

Soprum nr1 är nedanför Burströmsvägen 50 och Soprum nr 2 är nedanför Burströmsvägen 76.

Lumire har en bra sorteringsguide man kan använda om man är osäker på vad man får kasta var.
Den hittar ni här – Lumire Sorteringsguide.

Det är viktigt att vi sorterar rätt då det tillkommer extra kostnader för felsorterade sopor. Soprummen kontrolleras löpande men här behöver vi gemensamt försöka hålla rent för att även hålla nere kostnaderna. Sopkärlen rengörs minst en gång per år.

Var lämnar jag mina grovsopor?

Privatpersoner får utan kostnad lämna in grovavfall på någon av kommunens återvinningscentraler (ÅVC).

Om vår fastighetsskötare måste lämna grovsopor som man själv inte ids lämna så måste föreningen (vi alla som bor här) betala för det. Därför är det viktigt att man själv lämnar in sina egna grovsopor.

Ex. på avfall som tas emot på ÅVC är trä, trädgårdsavfall, metallskrot (bl.a. stekpannor och gardinstänger), sten/betong, vitvaror, elektronik och dylikt.

De har även en miljöstation för farligt avfall, t.ex lysrör, batterier, färgrester och olja. Det finns även möjlighet att lämna returpapper och förpackningar av papper/kartong, metall, hårdplast och glas.

När har återvinningscentralerna öppet?

Risslan ÅVC (tel. 0920 25 09 00)

Klicka här för att komma till Risslans infosida.

Sunderbyns ÅVC (tel. 0920 25 09 00)

Klicka här för att komma till Sunderbyns infosida.

Städdag 

Varje år i Maj månad har vi städardag på området då vi alla hjälps åt, allt efter egen ork och förmåga. Vi krattar, rensar rabatter, sopar, med mera.

Naturligtvis får man låna redskap för städning även annan tid på året, hör av dig till vicevärden eller fastighetsskötarna.