Försäkringar

Kollektiv bostadsrättsförsäkring är tecknad med Länsförsäkringar

Vad gäller hemförsäkring måste den som tidigare tecknas av bostadsrättsinnehavaren.