• Höjda avgifter

    På grund av världsläget, inflation, höjda elpriser och renovationsbehov har styrelsen på inrådan av vår förvaltningsbyrå Castors ekonom beslutat att höja bostadsrättsavgiften med 7%. Avgifterna för parkeringsplatser och garage kommer också att höjas. De nya avgifterna kommer att gälla fr o m 1 januari 2024.  Garage 380 kr/månad (+30 kr)  Motorvärmarplats 230 kr/månad (+30 kr)  Parkeringsplats utan el 100 kr/månad (+50 kr)