Styrelsen väljs en gång per år på föreningsstämman. Om man vill vara med eller har förslag på vem som vill vara med i styrelsen kan man kontakta valberedningen eller styrelsen. Tag chansen att påverka ditt boende!

Bostadsrätt:

Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten.
Det innebär medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid. Därav namnet bostadsrätt.

Föreningen ansvarar för:

 • fasader
 • yttertak
 • trapphus
 • vatten- och avloppsstammar
 • marken runt huset
 • tvättstugor
 • källare och vind
 • elledningar
 • värmesystemet
 • garage
 • motorvärmarstolpar
 • parkering
 • kabel TV

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ”lägenhetens inre underhåll” som tex:

 • tapeter
 • målning
 • golv
 • vitvaror i köket
 • tvättmaskin i lägenheten

Reparationsfonder:

För att kunna klara underhåll av stammar, fasader mm avsätter föreningen pengar till en yttre reparationsfond. Hur reparationsfonden används beslutar stämman. Vi har också en inre reparationsfond där pengar avsätts från månadsavgiften. Den inre fondens pengar är öronmärkta åt just den enskilde bostadsrätten. Ur den inre fonden kan bostadsrättsinnehavaren mot redovisning (kvitto) få pengar för att t ex tapetsera om.

Vad får jag göra själv? Vad skall föreningen göra?

Även det regleras av föreningens stadgar.
Det normala är att föreningen tar ansvar för det yttre underhållet medan medlemmen åläggs att ta ansvar för det inre.

I normalfallet får bostadsrättsinnehavaren:

 • tapetsera om
 • måla om
 • byta golv
 • installera eller byta vitvaror i köket
 • utföra visst arbete i badrum

Vid större förändringar i lägenheten som att flytta, riva eller bygga en innervägg måste du ha tillstånd från styrelsen.