• Ordinarie föreningsstämma 2022

  Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen GÄRDAN, Luleå kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdagen den 25 maj 2022 kl.18.30 Registrering kl.18.00 – 18.30Plats: Festlokalen, Brf Gärdan Årsredovisningen finns att ladda ner nedan, samt att hämta på vicevärdskontoret (BV 30) under öppetider: Måndag till torsdag: 08.00 till 14.00Tisdag 18.00-19.00 Det kommer även finnas tryckta exemplar på hyllorna i våra soprum. Dokument: Kallelse till…

 • Information om Skyddsrum

  Våra skyddsrum ligger finns på Burströmsvägen 22 – 24, 42 – 44, 64 – 68, 112 – 116. Märkning kommer att sättas upp snarast möjligt. Skulle det värsta inträffa och skyddsrummen skulle behöva användas så innebär det att de förråd som finns där måste tömmas inom 48 timmar efter det att regering och riksdag bestämt det. Föreningen har inte någon…

 • Tillfälligt: Ingen uthyrning festlokal

  För tillfället är festlokalen inte tillgänglig för uthyrning. Det är diverse saker som skall återställas och fixas. Ny info utgår när det åter är möjligt att hyra.

 • Styrelsens sammansättning 21/22

  Vid det konstituerande styrelsemötet beslutades följande sammansättning: Ordförande: Olle BjörnfotVice ordförande: Gösta FredrikssonSekreterare: Ketty SkogqvistLedamöter: Mats Fredriksson och Fredrik NyströmSuppleanter: Doris Lundin och Anna Johansson

 • Kantsten och asfaltering

  De sista kantstenarna planeras vara på plats vecka 40. En nyasfaltering av området kommer ske framöver i samband med kantstensläggningen. Vecka 40 påbörjas bortrivning, återställning samt planering för asfaltering. Själva asfalteringen kommer starta vecka 42-43.

 • Ordinarie föreningsstämma 2021

  Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen GÄRDAN, Luleå kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: Torsdagen den 23 september 2021 kl.18.30 Registrering kl.18.00 – 18.30Plats: Örnäsets församling Kyrkan/stora salen, Klockgränd 1 OBS! Anmälan om antal deltagare skall göras till Gärdans expedition senast torsdag 16 september, antingen via telefon eller e-post.Tel: 0920-67776E-post: brf.gardan@telia.com Dokument Kallelse till BRF Gärdans föreningsstämma 2021 Valberedningens förslag styrelsen Motioner till…

 • Grillning

  Grillning är tillåten endast i våra fasta grillar eller i egna grillar som står en bra bit från husen (minst 5 meter). Öppen eld får ENDAST förekomma i våra fasta grillar, och du får INTE lämna platsen så länge det finns lågor kvar.