• Tillfälligt: Ingen uthyrning festlokal

  För tillfället är festlokalen inte tillgänglig för uthyrning. Det är diverse saker som skall återställas och fixas. Ny info utgår när det åter är möjligt att hyra.

 • Styrelsens sammansättning 21/22

  Vid det konstituerande styrelsemötet beslutades följande sammansättning: Ordförande: Olle BjörnfotVice ordförande: Gösta FredrikssonSekreterare: Ketty SkogqvistLedamöter: Mats Fredriksson och Fredrik NyströmSuppleanter: Doris Lundin och Anna Johansson

 • Kantsten och asfaltering

  De sista kantstenarna planeras vara på plats vecka 40. En nyasfaltering av området kommer ske framöver i samband med kantstensläggningen. Vecka 40 påbörjas bortrivning, återställning samt planering för asfaltering. Själva asfalteringen kommer starta vecka 42-43.

 • Ordinarie föreningsstämma 2021

  Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen GÄRDAN, Luleå kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: Torsdagen den 23 september 2021 kl.18.30 Registrering kl.18.00 – 18.30Plats: Örnäsets församling Kyrkan/stora salen, Klockgränd 1 OBS! Anmälan om antal deltagare skall göras till Gärdans expedition senast torsdag 16 september, antingen via telefon eller e-post.Tel: 0920-67776E-post: brf.gardan@telia.com Dokument Kallelse till BRF Gärdans föreningsstämma 2021 Valberedningens förslag styrelsen Motioner till…

 • Grillning

  Grillning är tillåten endast i våra fasta grillar eller i egna grillar som står en bra bit från husen (minst 5 meter). Öppen eld får ENDAST förekomma i våra fasta grillar, och du får INTE lämna platsen så länge det finns lågor kvar.

 • Årsstämma 2021

  Årsstämman 2021 flyttas fram till september p.g.a. pandemin Covid-19. Årsmötesförhandlingarna skickas ut före juni månads utgång. Motioner och skrivelser från förra året kommer att behandlas i år.

 • Gärdanbladet Juni

  Lekparkerna Sanden i lådorna är påfyllda och lekutrustningen är besiktad. Uppstädning och eventuella åtgärder kommer att fixas. Markarbeten Alla markytor som skadas under dräneringen m.m., kommer att återställas. All kantsten på området kommer att bytas ut. Detta sker under sommar och höst. Laddplats för elbilar Snabbladdningsplatsen kommer driftsättas 1:a september 2021. Personal Vicevärden har semester vecka 27-30. Vår nya fastighetsskötare…

 • Cykelrensning i förråd

  En större rensning i våra cykelförråd kommer behövas göra. Vänligen märk upp era cyklar, sparkar och annat som står i cykelförråden med ert namn, husnummer och 2021. Gör det före 15 maj. Tack på förhand!