• Gärdan info

    Hej Gärdanbor! Som en del av er kanske redan sett så har arbetet med att installera nya betydligt energisnålare torkskåp och torktumlare börjat. Anslag kommer att sättas upp i god tid på respektive färg när arbetet skall göras. Under de dagar arbetet pågår kommer det inte att gå att använda tvättstugorna. Först kommer torkskåpen att bytas ut när det är…