• Månadsavgift

  2023 höjs månadsavgiften med 2%, höjningen gäller från och med 1/1 – 2023

 • Ny e-postadress.

  Från och med 1/12 – 2022 är Brf Gärdans nya e-postadress: info@brfgardan.se

 • Medlemsmöte.

  Äntligen, efter de senaste årens pandemiuppehåll är det snart dags för ett medlemsmöte. Det blir under senare halvan av november i festlokalen troligtvis 21/11 eller 22/11, exakt datum meddelas senare. Styrelsen kommer då att informera om saker som gjorts och om sådant som kan komma senare. Om ni har några frågor vore det bra om ni lämnade in dessa i…

 • Att tänka på i dessa tider.

  I dessa tider med ökande omkostnader kommer här några tips som vi alla kan tänka på för att hålla nere våra utgifter och därmed också allas våra månadsavgifter (hyror). Tänk på att inte använda motorvärmaren om det inte är absolut nödvändigt. Försök komma ihåg att släcka efter dig när du lämnar ett rum, byt till lågenergi/LED lampor. Om du har…

 • Information om Skyddsrum

  Våra skyddsrum ligger finns på Burströmsvägen 22 – 24, 42 – 44, 64 – 68, 112 – 116. Märkning kommer att sättas upp snarast möjligt. Skulle det värsta inträffa och skyddsrummen skulle behöva användas så innebär det att de förråd som finns där måste tömmas inom 48 timmar efter det att regering och riksdag bestämt det. Föreningen har inte någon…

 • Styrelsens sammansättning 22/23

  Vid det konstituerande styrelsemötet beslutades följande sammansättning: Ordförande: Olle BjörnfotVice ordförande: Gösta FredrikssonSekreterare: Ketty SkogqvistLedamöter: Mats Fredriksson och Fredrik NyströmSuppleanter: Doris Lundin, Anna Johansson och Maarit Ponkala

 • Kantsten och asfaltering

  De sista kantstenarna planeras vara på plats vecka 40. En nyasfaltering av området kommer ske framöver i samband med kantstensläggningen. Vecka 40 påbörjas bortrivning, återställning samt planering för asfaltering. Själva asfalteringen kommer starta vecka 42-43.