Vattnet är nu klart att dricka!

Vi har fått tillbaka provsvaret och det visar att det inte finns något otjänligt i vattnet.