Tvättstuga

Vi har fem tvättstugor som är belägna på Burströmsvägen 18, 38, 58, 82 och 106.

Bokning av tvättid
Tvättstuga disponeras enligt följande tvättpass, maskingrupp vänster och höger:
KL 07.00 – 10.30 | KL 10.30 – 14.00
KL 14.00 – 17.30 | KL 17.30 – 21:00
Bokning av tvättid sker genom att du skriver ditt efternamn och husnummer, du kan boka hela eller halva tvättstugan.

OBS! Ingen tvättning eller torkning efter kl 21.00.
Endast en bokning per gång

Påbörjan av tvättpass
För Tvättpassen gäller att tvättning måste påbörjas senast 30 minuter efter tvättpassets start. Om så inte sker har annan boende rätt att överta tiden.

Städning när du tvättat klart
Rengör tvättmaskiner, filter i tumlare och torkskåp.
Vaska/sopa av golvet
OBS! Djurägare uppmanas vara extra noga med städning på grund av astma och allergi.
Tvättstugan skall vara urstädad och torkskåpen tömda när nästa tvättpass startar.

Efter avslutad mangling
Slå av strömbrytaren till mangelmaskinen
Vattenbegjutning golv
Hinkvis vattenbegjutning över golv är absolut förbjudet.
Släck lyset!
Släck lyset efter avslutad tvättning. Detta gäller även under tvättpassets gång när du inte är här.

Reparation av maskiner
Utförs inte under lördag/söndag eller annan helgdag.

Felanmälan
Om fel uppstår i tvättstugan var god och meddela omedelbart till Vicevärdskontoret, tel. 0920-677 76 eller 070-661 44 80.

Har du lämnat tvättstugan som du vill finna den? Om inte, städa lite mer så att det är trevlig för boende som kommer efter dig.

Grovtvättstugan Burströmsvägen 62

Bokning av tvättid
Tvättstuga disponeras enligt följande tvättpass:
KL 07.00 – 14.00 | KL 14.00-21.00
Beställning av tvättid sker genom att du skriver ditt efternamn och husnummer

OBS! Ingen tvättning eller torkning efter kl 21.00 och endast en bokning per gång.

Tillgång till tvättstugan
Du betalar 100 kr i depositionsavgift, därefter är det fritt att nyttja enligt tvättpassen i lokalen.
Nyckeln finns att köpa på vicevärdskontoret tel. 0920-677 76

Städning
Samma regler som för de övriga tvättstugorna.