Tvättstugor

Vi har fem tvättstugor som är belägna på Burströmsvägen 18, 38, 58, 82 och 106.

Bokning av tvättid
Tvättstuga disponeras enligt följande tvättpass, maskingrupp vänster och höger:
KL 07.00 – 10.30 | KL 10.30 – 14.00
KL 14.00 – 17.30 | KL 17.30 – 21:00
Bokning av tvättid sker genom att du skriver ditt efternamn och portnummer på en lista utanför dörren. Du kan boka antingen hela eller halva tvättstugan.

OBS! Ingen tvättning eller torkning efter kl 21.00.
Endast en bokning per gång.

Påbörjan av tvättpass
Tvättning måste påbörjas senast 30 minuter efter passets start. Om så inte sker har annan boende rätt att överta tiden.

Städning när du tvättat klart
Tvättstugan skall vara urstädad och torkskåpen tömda när nästa tvättpass startar.

Rengör tvättmaskiner, filter i tumlare och torkskåp.
Vaska/sopa av golvet.

OBS! Djurägare uppmanas vara extra noga med städning på grund av astma och allergi.

Efter avslutad mangling
Slå av strömbrytaren till mangelmaskinen.

Vattenbegjutning golv
Hinkvis vattenbegjutning över golv är absolut förbjudet.

Reparation av maskiner
Utförs inte under lördag/söndag eller annan helgdag.

Felanmälan
Om fel uppstår i tvättstugan var god och meddela omedelbart till Vicevärdskontoret, tel. 0920-677 76 eller 070-661 44 80.

Har du lämnat tvättstugan som du vill finna den? Om inte, städa lite mer så att det är trevlig för boende som kommer efter dig.


Grovtvättstugan Burströmsvägen 62

Bokning av tvättid
Tvättstuga disponeras enligt följande tvättpass:
KL 07.00 – 14.00 | KL 14.00-21.00
Bokning av tvättid sker genom att du skriver ditt efternamn och portnummer på listan utanför tvättstugan.

OBS! Ingen tvättning eller torkning efter kl 21.00 och endast en bokning per gång.

Tillgång till tvättstugan
Du betalar 500 kr i depositionsavgift för att få en nyckel, därefter är det fritt att nyttja lokalen på bokad tid. Hör av dig till vicevärdskontoret på tel. 0920-677 76 för att lösa ut en nyckel.

Städning
Samma regler som för de övriga tvättstugorna.