• Kallelse till årsstämma

    Årsredovisningar finns att hämta på Vicevärdskontoret och i sophusen! Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen GÄRDAN, Luleå kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid:            Onsdagen den 29 maj 2024 kl. 18.30Plats:         Festlokalen Burströmsvägen 88  Eftersom arbetarna som är på området också använder lokalen så blir det tyvärr inget fika i år. Dagordning 1. Mötets öppnande och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar          2. Val av ordförande vid stämman3. Anmälan om ordförandes val av sekreterare4. Fastställande av dagordning5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett7. Föredragning av styrelsens årsredovisning8. Föredragning av revisorernas berättelse9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning10. Beslut om årets resultat11. Beslut i fråga…

  • Balkonghandboken

    Eftersom vi inte kan lägga upp filer på hemsidan kan du höra av dig till vicevärden för att få ett elektroniskt exemplar om du vill.

  • Anteckningar från Infomötet Brf Gärdan 9 april 2024

    (Vi håller på att flytta vår hemsida och byta leverantör, på grund av problem med åtkomst och uppdateringar. Vi kan inte ladda upp dokument som det är just nu.) Mötet: Styrelseordförande Olle Björnfot hälsade alla välkomna. Mötet började med en allmän information. Balkonger/Fasader Från början var tanken att det i samband med utbyggnaden av balkongerna även skulle sättas nytt tegel som var i en gråaktig nyans med balkonger i den färgen som var på visningen inför extrastämman. På grund av att banken inte godkände ett så stort lån som hade krävts för byte av tegel kom förslaget med fasadskivor upp som det fanns bilder på i visningstältet.  Byte av tegel…