• Årsstämma 2021

    Årsstämman 2021 flyttas fram till september p.g.a. pandemin Covid-19. Årsmötesförhandlingarna skickas ut före juni månads utgång. Motioner och skrivelser från förra året kommer att behandlas i år.

  • Gärdanbladet Juni

    Lekparkerna Sanden i lådorna är påfyllda och lekutrustningen är besiktad. Uppstädning och eventuella åtgärder kommer att fixas. Markarbeten Alla markytor som skadas under dräneringen m.m., kommer att återställas. All kantsten på området kommer att bytas ut. Detta sker under sommar och höst. Laddplats för elbilar Snabbladdningsplatsen kommer driftsättas 1:a september 2021. Personal Vicevärden har semester vecka 27-30. Vår nya fastighetsskötare har semester vecka 27-30. Fastighetsskötare Stefans sista arbetsdag är 2:a julia, sedan tar han sin semester och efter det är han sin egen chef. Balkonglådor och krukor Vi får inte ha på eller hängande över balkongräcket om vi bor på våning 2 eller 3. 50 år. 1971 var BRF Gärdan-området…