• Styrelsens sammansättning 22/23

  Vid det konstituerande styrelsemötet beslutades följande sammansättning: Ordförande: Olle BjörnfotVice ordförande: Gösta FredrikssonSekreterare: Ketty SkogqvistLedamöter: Mats Fredriksson och Fredrik NyströmSuppleanter: Doris Lundin, Anna Johansson och Maarit Ponkala

 • Kantsten och asfaltering

  De sista kantstenarna planeras vara på plats vecka 40. En nyasfaltering av området kommer ske framöver i samband med kantstensläggningen. Vecka 40 påbörjas bortrivning, återställning samt planering för asfaltering. Själva asfalteringen kommer starta vecka 42-43.

 • Grillning

  Grillning är tillåten endast i våra fasta grillar eller i egna grillar som står en bra bit från husen (minst 5 meter). Öppen eld får ENDAST förekomma i våra fasta grillar, och du får INTE lämna platsen så länge det finns lågor kvar.

 • Gärdanbladet Juni

  Lekparkerna Sanden i lådorna är påfyllda och lekutrustningen är besiktad. Uppstädning och eventuella åtgärder kommer att fixas. Markarbeten Alla markytor som skadas under dräneringen m.m., kommer att återställas. All kantsten på området kommer att bytas ut. Detta sker under sommar och höst. Laddplats för elbilar Snabbladdningsplatsen kommer driftsättas 1:a september 2021. Personal Vicevärden har semester vecka 27-30. Vår nya fastighetsskötare…

 • Cykelrensning i förråd

  En större rensning i våra cykelförråd kommer behövas göra. Vänligen märk upp era cyklar, sparkar och annat som står i cykelförråden med ert namn, husnummer och 2021. Gör det före 15 maj. Tack på förhand!

 • Information från Com Hem

  Nedan följer information från Com Hem gällande BRF Gärdans kabel-tv. Com Hem blir Tele2 Tele2 och Com Hem har gått ihop och heter nu Tele2. Ni behöver inte göra något För er boende fortsätter allt att fungera precis som tidigare utan att ni behöver göra något. Ert tv-utbud och eventuella övriga tjänster kommer att fungera som vanligt. Individuellt betalande boende…

 • Odlingsplats för pallkragar

  Tidigare annoserats att den tilltänkta odlingsplatsen blir vid gamla boulebanan. Det kommer behöva flyttas till nedanför gamla tennisplanen. Hör av er till vicevärdskontoret ifall ni är intresserade av att få en odlingsplats för säsongen.

 • Fläkttimer till snickeriet

  Nu är timern i snickeriet monterad och testad.  Timern sitter direkt till vänster när man går in från källargången. Instruktionen hur den fungerar sitter direkt ovanför i samma skyltskåp som bokningslistan sitter. Timern går att ställa in så att fläkten går max 10 timmar. Timern skall användas när man är och arbetar med något i snickeriet. När du målar, lackar…

 • Gärdan info

  Tyvärr ser vi att det slarvas både här och där och vill därför påminna om följande: Portar får EJ spärras upp med kvast eller annat mellanlägg, den ska vara låst dygnet runt!! Inga hushållssopor får slängas i hundlatriner!!! Sopor tar vi med oss till soprummet. Det är många hundägare på området och tyvärr ser vi att det slarvas en hel…