• Årsredovisning 2022

  Årsredovisningen för räkneskapsåret 2022 finns nu tillgänglig att ladda ner i digitalt format: Brf Gärdan årsredovisning 2022

 • Påminnelse.

  På grund av ett antal tillbud kommer här en påminnelse till alla. Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att vistas runt eller vid traktorer som arbetar på området. Om inte detta respekteras avbryts pågående arbete tillfälligtvis.

 • Periodiskt byte av portkoder

  Från och med vecka 11 påbörjas ett periodiskt byte av portkoder med start på blått. Ny portkod meddelas genom information i brevinkastet ungefär en vecka innan bytet sker.

 • Månadsavgift

  2023 höjs månadsavgiften med 2%, höjningen gäller från och med 1/1 – 2023

 • Ny e-postadress.

  Från och med 1/12 – 2022 är Brf Gärdans nya e-postadress: info@brfgardan.se

 • Medlemsmöte.

  Äntligen, efter de senaste årens pandemiuppehåll är det snart dags för ett medlemsmöte. Det blir under senare halvan av november i festlokalen troligtvis 21/11 eller 22/11, exakt datum meddelas senare. Styrelsen kommer då att informera om saker som gjorts och om sådant som kan komma senare. Om ni har några frågor vore det bra om ni lämnade in dessa i…

 • Att tänka på i dessa tider.

  I dessa tider med ökande omkostnader kommer här några tips som vi alla kan tänka på för att hålla nere våra utgifter och därmed också allas våra månadsavgifter (hyror). Tänk på att inte använda motorvärmaren om det inte är absolut nödvändigt. Försök komma ihåg att släcka efter dig när du lämnar ett rum, byt till lågenergi/LED lampor. Om du har…

 • Information om Skyddsrum

  Våra skyddsrum ligger finns på Burströmsvägen 22 – 24, 42 – 44, 64 – 68, 112 – 116. Skulle det värsta inträffa och skyddsrummen skulle behöva användas så innebär det att de förråd som finns där måste tömmas inom 48 timmar efter det att regering och riksdag bestämt det. Föreningen har inte någon skyldighet att göra det utan tanken är…