• Gärdan info

    Hej! Som några av er kanske lagt märke till så har föreningen anställt en fastighetsskötare som skall ta över efter Stefan, han heter David. För att lära sig området och dess egenskaper kommer han att gå parallellt med Stefan fram till sommaren då han tar pension. Hej Gärdanbor! Som en del av er kanske redan sett så har arbetet med att installera nya betydligt energisnålare torkskåp och torktumlare börjat. Torkskåpen är bytta och den 23/3 börjar vi att installera de nya torktumlarna på Bv. 18 efter det så fortsätter installationen på Bv. 38 torsdag 25/3, anslag kommer att sättas upp. Meddelande kommer här med datum för de andra tvättstugorna. Det…