• Kallelse till föreningsstämma

  Här är kallelsen till ordinarie föreningsstämma för Brf Gärdan 2023. Tid: Onsdagen den 24 maj 2023 kl. 18.30Plats: Festlokalen Burströmsvägen 88 Kallelse till föreningsstämma Brf Gärdan 2023

 • Årsredovisning 2022

  Årsredovisningen för räkneskapsåret 2022 finns nu tillgänglig att ladda ner i digitalt format: Brf Gärdan årsredovisning 2022

 • Periodiskt byte av portkoder

  Från och med vecka 11 påbörjas ett periodiskt byte av portkoder med start på blått. Ny portkod meddelas genom information i brevinkastet ungefär en vecka innan bytet sker.

 • Styrelsens sammansättning 22/23

  Vid det konstituerande styrelsemötet beslutades följande sammansättning: Ordförande: Olle BjörnfotVice ordförande: Gösta FredrikssonSekreterare: Ketty SkogqvistLedamöter: Mats Fredriksson och Fredrik NyströmSuppleanter: Doris Lundin, Anna Johansson och Maarit Ponkala