• Kallelse till föreningsstämma

  Här är kallelsen till ordinarie föreningsstämma för Brf Gärdan 2023. Tid: Onsdagen den 24 maj 2023 kl. 18.30Plats: Festlokalen Burströmsvägen 88 Kallelse till föreningsstämma Brf Gärdan 2023

 • Årsredovisning 2022

  Årsredovisningen för räkneskapsåret 2022 finns nu tillgänglig att ladda ner i digitalt format: Brf Gärdan årsredovisning 2022

 • Periodiskt byte av portkoder

  Från och med vecka 11 påbörjas ett periodiskt byte av portkoder med start på blått. Ny portkod meddelas genom information i brevinkastet ungefär en vecka innan bytet sker.

 • Styrelsens sammansättning 22/23

  Vid det konstituerande styrelsemötet beslutades följande sammansättning: Ordförande: Olle BjörnfotVice ordförande: Gösta FredrikssonSekreterare: Ketty SkogqvistLedamöter: Mats Fredriksson och Fredrik NyströmSuppleanter: Doris Lundin, Anna Johansson och Maarit Ponkala

 • Kantsten och asfaltering

  De sista kantstenarna planeras vara på plats vecka 40. En nyasfaltering av området kommer ske framöver i samband med kantstensläggningen. Vecka 40 påbörjas bortrivning, återställning samt planering för asfaltering. Själva asfalteringen kommer starta vecka 42-43.

 • Grillning

  Grillning är tillåten endast i våra fasta grillar eller i egna grillar som står en bra bit från husen (minst 5 meter). Öppen eld får ENDAST förekomma i våra fasta grillar, och du får INTE lämna platsen så länge det finns lågor kvar.

 • Gärdanbladet Juni

  Lekparkerna Sanden i lådorna är påfyllda och lekutrustningen är besiktad. Uppstädning och eventuella åtgärder kommer att fixas. Markarbeten Alla markytor som skadas under dräneringen m.m., kommer att återställas. All kantsten på området kommer att bytas ut. Detta sker under sommar och höst. Laddplats för elbilar Snabbladdningsplatsen kommer driftsättas 1:a september 2021. Personal Vicevärden har semester vecka 27-30. Vår nya fastighetsskötare har semester vecka 27-30. Fastighetsskötare Stefans sista arbetsdag är 2:a julia, sedan tar han sin semester och efter det är han sin egen chef. Balkonglådor och krukor Vi får inte ha på eller hängande över balkongräcket om vi bor på våning 2 eller 3. 50 år. 1971 var BRF Gärdan-området…

 • Cykelrensning i förråd

  En större rensning i våra cykelförråd kommer behövas göra. Vänligen märk upp era cyklar, sparkar och annat som står i cykelförråden med ert namn, husnummer och 2021. Gör det före 15 maj. Tack på förhand!

 • Information från Com Hem

  Nedan följer information från Com Hem gällande BRF Gärdans kabel-tv. Com Hem blir Tele2 Tele2 och Com Hem har gått ihop och heter nu Tele2. Ni behöver inte göra något För er boende fortsätter allt att fungera precis som tidigare utan att ni behöver göra något. Ert tv-utbud och eventuella övriga tjänster kommer att fungera som vanligt. Individuellt betalande boende informeras av Tele2 separat via e-post eller brev. Framtida fakturor och information kommer att skickas från Tele2. Ni kommer att märka flera positiva förändringar Tele2 bygger till exempel ut ett av världens modernaste 5G-nät och kan erbjuda er fler tjänster och bättre service. Och som kund hos Sveriges första klimatneutrala…