Information i samband med balkong och fasadarbeten.

VIKTIGT

 • Normala arbetstider kommer att vara kl. 07.00 – 19.00 vardagar och 09.00 – 14.00 helgfri lördag.
 • Var försiktiga då ni rör er på området eftersom arbetsmaskiner kommer att vara i farten.
 • OBS! En del parkeringar kommer att användas som upplag och uppställningsplatser vilket kan betyda att man kanske får gå lite längre. På parkeringen nedanför vicevärdskontoret kommer det att finnas 2 st boende- och 2 st besökandeparkeringar, övriga kommer att vara avspärrade eftersom de kommer att utnyttjas av entreprenörer. Samma gäller den övre parkeringen som kommer att vara uppupplagsplats för balkongdelar. Var uppmärksamma på skyltningarna.
 • VIKTIGT! Balkongerna måste rensas från allt t.ex. eget lagt golv, även all sorts belysning såväl armaturer som eventuella slingor. Inget får heller finnas på mellanväggarna mellan balkongerna.
 • Vad gäller uteplats med plattor så får du själv ta bort plattorna om du vill behålla dom, samma gäller om du vill behålla eventuella skärmväggar. Annars kommer de att tas bort och kastas.  
 • Nya regler när det gäller uteplatser kommer. Fortfarande gäller dock att om man vill göra en uteplats så måste man lämna in en ritning på den och den måste sedan godkännas av styrelsen.
 • Den som vill ha kvar sina glas från balkongen måste demontera dom själv annars kastas dom.
 • Varken entreprenörerna eller föreningen tar ansvar för sådant som skadas på grund av att det lämnats kvar.
 • När det gäller skivorna som bland annat sitter under fönstren så kommer de att bytas ut mot panel i våra ”gårdsfärger” som är rött, gult, grönt, orange och blått. Om det är någon som vill ta reda på dessa skivor så måste man prata med entreprenören NCC och kolla om det går.
 • En del träd och buskar kommer att tas bort eller flyttas eftersom de är i vägen. Allt eftersom markskadorna åtgärdas kommer det att planteras nytt.
 • Parkering på gårdarna kommer att medföra böter eftersom de kommer att vara i vägen.
  I- och urlastning är ok då gäller max 10 minuter, flytta gärna bilen direkt ni är klara.
 • I samband med arbetena kommer det att bli en del olägenheter i form av oljud och annat, vi hoppas att det inte skall störa allt för mycket.