Anteckningar från Infomötet Brf Gärdan 9 april 2024

(Vi håller på att flytta vår hemsida och byta leverantör, på grund av problem med åtkomst och uppdateringar. Vi kan inte ladda upp dokument som det är just nu.)

Mötet:

Styrelseordförande Olle Björnfot hälsade alla välkomna.

Mötet började med en allmän information.

 • Släpp inte in utomstående i porten eller sophusen, se till att dörren går i lås.
 • Sortera rätt i sophusen, felsorteringar kostar. En onödig utgift för oss alla.
 • I sopkorgarna runt området skall inte hushållssopor slängas, vi kan vara tvungna ta bort korgarna om olägenheten fortsätter.

Balkonger/Fasader

Från början var tanken att det i samband med utbyggnaden av balkongerna även skulle sättas nytt tegel som var i en gråaktig nyans med balkonger i den färgen som var på visningen inför extrastämman. På grund av att banken inte godkände ett så stort lån som hade krävts för byte av tegel kom förslaget med fasadskivor upp som det fanns bilder på i visningstältet. 

Byte av tegel till fasadskivor var dock inget stadsarkitekten och byggnadsnämnden godkände så det blev till att tänka om. I samband med att vi tittade på alternativa lösningar fick vi reda på att de fanns en ny metod för att säkra upp tegelfasader som innebär att man förankrar teglet i bjälklaget med en typ av rostfria skruvar vilket efter tester visade sig fungera bra för oss. Att behålla våra tegelfasader innebar att kommunen inte godkände den gråa färgen på balkongerna utan de ville ha en rödaktig färg som gjorde att balkongerna smälte bättre in med fasaderna. Anledningen till det var att de ansåg att Brf Gärdan är så pass framträdande i stadsbilden på grund av sin storlek och sitt läge och att det därför var viktigt att bevara områdets karaktär.

Efter ett antal möten med stadsarkitekt och bygglovshandläggare hamnade vi det läget att vi för att få bygga ut våra balkonger inte hade annat att välja på än att godta ett byte till den rödaktiga färgen.

Att kunna behålla teglet genom att förankra det innebär en stor besparing för Gärdan. Jämfört med ny tegelfasad ca. 85 miljoner och jämfört med fasadskivor ca. 60 miljoner vilket måste anses vara väldigt positivt.

Samtidigt med förankringen av teglet kommer de skivor som finns under fönster och på andra ställen att bytas ut mot en träpanel i våra gårdsfärger rött, gult, grönt, orange och blått som det var från början då området byggdes.

Vill man behålla sina gamla balkonginglasningar så får man ta ner det själv, annars kommer de att tas ner och köras till deponi av balkongföretaget.

Arbetet med balkongerna startar preliminärt vecka 20 på orange Bv 82 – 86 samt på blått Bv 106 – 110.

Byggtiden är satt till start vecka 20 2024 – vecka 11 2025.

Alla kommer att få en balkonghandbok med diverse information och preliminär tidsplan.

I balkonghandboken finns också kontaktuppgifter till de ansvariga för projektet.

Förankring av tegel börjar ca 22 april, meddelande till berörda hus sätts upp på portarna.

De vita husen målas i tegelfärg.

De första balkongavgifterna börjas tas ut på blått och orange i juli, mer info till berörda senare.

Det kommer att läggas upp material på våra parkeringar så man kan få gå lite längre.

Vi ska se till att man inte får böter under perioden om man råkar står på fel plats, fortfarande gäller dock max 3 timmar för boende och max 24 timmar för besökande och man måste stå på en markerad plats. Parkering på gårdarna kommer att medföra böter, i och urlastning är ok då gäller max 10 minuter.

En stor majoritet av de deltagande tyckte att det viktigaste var att få utbyggda inglasade balkonger oavsett färg. Styrelsen fick också beröm och applåder som tack för att det ansågs att de gjort ett mycket bra jobb när det gäller projektet.

Efter det blev frågan fri, svar och synpunkter nedan:

 • Någon undrade om vi skulle spara på att tilläggsisolera, och det är inte ekonomiskt försvarbart. Det skulle ta 80 – 100 år att räkna ta hem en sådan investering. Banken ställer också krav på att man ska kunna bo kvar efter en renovering
 • Eventuellt byte av balkongdörr får man betala själv, uppgift om kostnaden kommer.
 • Vill man ha så kallade vertikalmarkiser på balkongen kan man köpa det som ett tillval.
 • Man kan inte välja var balkongen skall placeras.
 • När allt är klart kommer mark, lekplatser mm att fixas till.
 • Förslag på grupper som ställer upp ideellt framfördes, du som tex kan ingå i en grupp för att se till våra lekparker skicka ett mail eller ring kontoret och berätta om och vad du kan göra.
 • Det frågades om brandsyn, vi informerade att det görs regelbundet och bokförs.
 • Önskemål om säkerhetsdörrar kom upp, de finns med i framtida investeringar.
 • Hjärtstartare. Detta tar styrelsen till sig och kollar hur vi kan genomföra detta.
 • Tunga portdörrar ansåg någon, detta och andra problem meddelar man vicevärdskontoret så fastighetsskötaren kollar och åtgärdar.
 • Portkoderna fungerar inte mellan klockan 22:00 – 05:00 det undrades hur ambulanspersonalen tar sig in. De kallar på Securitas, dessutom säger de att de tar sig in när det behövs.
 • Det är allas ansvar att inte ställa upp portarna med kvastar eller liknande. Ser du att en port är uppställd ta bort det som håller upp den.
 • Uppmaning att alltid se till att garagedörren går i lås.
 • Den som bor på bottenvåning med uteplats får ta bort sina plattor själva om man vill spara dem.
 • Elen till balkongen dras av elektriker i befintliga rör, kan bli utanpåliggande på något ställe.
 • Någon tyckte att snöröjningen plogar för smala gångar, det var även de som sa att det aldrig varit så bra röjt som i år trots den stora mängden snö.

Ordförande tackade deltagarna och mötet avslutades.