Kallelse till extrastämma onsdagen den 11/10 kl 18.30.

Plats: Visningstält på fotbollsplanen.

Stämman gäller beslut om en eventuell utbyggnad av våra befintliga balkonger.

Det är viktigt att alla som kan deltar på stämman.