Internet

Internet och tv från Tele2 kan komma att påverkas av att en en kabel på området har grävts av.