Gårdsinformation

Nu har höstens planerade arbete med utomhusmiljön startat upp!

Vi har gjort en plan tillsammans med Parkkompaniets trädgårdsmästare som kommer att ta bort träd och buskar som är sjuka, i dåligt skick eller står så illa att fastigheten kan ta skada. Vi förstår att många har ett kärt förhållande till våra träd och vill försäkra er om att det är nya träd och buskar på väg!