Årsredovisning 2022

Årsredovisningen för räkneskapsåret 2022 finns nu tillgänglig att ladda ner i digitalt format:

Brf Gärdan årsredovisning 2022