Påminnelse.

På grund av ett antal tillbud kommer här en påminnelse till alla. Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att vistas runt eller vid traktorer som arbetar på området. Om inte detta respekteras avbryts pågående arbete tillfälligtvis.