Månadsavgift

2023 höjs månadsavgiften med 2%, höjningen gäller från och med 1/1 – 2023