Information om Skyddsrum

Våra skyddsrum ligger finns på Burströmsvägen 22 – 24, 42 – 44, 64 – 68, 112 – 116. Märkning kommer att sättas upp snarast möjligt.

Skulle det värsta inträffa och skyddsrummen skulle behöva användas så innebär det att de förråd som finns där måste tömmas inom 48 timmar efter det att regering och riksdag bestämt det. Föreningen har inte någon skyldighet att göra det utan tanken är att de som är först på plats börjar med att tömma förråden och ställa i ordning skyddsrummet. De saker som då finns i förråden får då ställas utomhus på området där det finns plats, det kommer inte finnas tid till att ordna sakerna efter förrådsnummer.

Med detta i åtanke så vore det kanske bra att ni som har förråd där går igenom dom då och då för att kolla om där finns saker som man vet med sig att man  inte kommer att använda något mer och se till att göra sig av med dessa.

Det är inte  så att man tillhör något visst skyddsrum utan man skall ta sig till det som ligger närmast.