Avgiftshöjning 1/1 2022

Avgiften höjs med 1,5% fr.o.m. 1 januari 2022.