Asfaltering framflyttad

Asfaltering kommer ske med start 27 oktober. Förplaneringen har tagit längre tid än tidigare beräknat.