Asfaltering framflyttad

Asfaltering kommer ske med start 1 november. Förplaneringen har tagit längre tid än tidigare beräknat.