Ordinarie föreningsstämma 2021

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen GÄRDAN, Luleå kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Torsdagen den 23 september 2021 kl.18.30 Registrering kl.18.00 – 18.30
Plats: Örnäsets församling Kyrkan/stora salen, Klockgränd 1


OBS! Anmälan om antal deltagare skall göras till Gärdans expedition senast torsdag 16 september, antingen via telefon eller e-post.
Tel: 0920-67776
E-post: brf.gardan@telia.com

Dokument

Kallelse till BRF Gärdans föreningsstämma 2021

Valberedningens förslag styrelsen

Motioner till årstämman 2021