Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 flyttas fram till september p.g.a. pandemin Covid-19. Årsmötesförhandlingarna skickas ut före juni månads utgång. Motioner och skrivelser från förra året kommer att behandlas i år.