Fläkttimer till snickeriet

Nu är timern i snickeriet monterad och testad. 

Timern sitter direkt till vänster när man går in från källargången. Instruktionen hur den fungerar sitter direkt ovanför i samma skyltskåp som bokningslistan sitter. Timern går att ställa in så att fläkten går max 10 timmar. Timern skall användas när man är och arbetar med något i snickeriet. När du målar, lackar eller limmar något så ställ timern på maxtid när du lämnar rummet.